3D bymodel Aarhus Kommune - Bygninger

Bygninger på DWG-format for Aarhus kommunes 3D bymodel. Modellen ligger i 7 filer. Inddelingen fremgår af vedhæftede oversigtskort (3D_Bygn_ inddelinger.jpg). Filen med data indenfor Ringgaden er produceret fotogrammetrisk ud fra luftfotos fra 2016, og har en rigtig god og ensartet nøjagtighed. Størrelsesorden 30 cm. Filerne med data udenfor Ringgaden er produceret ud fra den nationale laserscanning i 2015. Det medfører en varierende nøjagtighed, og visse steder fejl i tagkonstruktionen, typisk på grund af træer og anden bevoksning. Nøjagtigheden er i størrelsesordenen 30 cm hvor det er bedst, men der kan forekomme fejl på flere meter. Koordinatsystem: UTM32/ETRS89 og DVR90.

OBS: Vær opmærksom på licensbestemmelserne, som er beskrevet under det enkelte datasæt under punktet 'Licens'.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Schack Madsen
Vedligeholdes af Lasse Gade Pedersen
Last Updated November 2, 2018, 08:30 (UTC)
Oprettet Februar 6, 2018, 12:00 (UTC)
Ajourført (år) Endnu ikke ajourført
Datagrundlag indenfor Ringgaden (år) 2016
Datagrundlag resten (år) 2015